– Konkurs na opracowanie koncepcji scenariusza i koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej – Zobacz

– Świadczenie usługi zastępstwa inwestycyjnego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 – Zobacz   

– Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych Zobacz

– Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz

– Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz

– Świadczenie usług ochrony fizycznej nieruchomości budynkowej oraz mienia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz

 – Przetarg nieograniczony pn. Wykończenie oraz wyposażenie budynku F ( Sali Widowiskowej) w ramach zadania p.t.:Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) – Zobacz

 – Postępowanie na usługi społeczne pn. Ochrona fizyczna obiektu i mienia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) – Zobacz

– Dostawa i montaż elementów sieci światłowodowej do Muzeum Żołnierzy Wyklętych – Zobacz

– Przetarg nieograniczony pn. Wykończenie oraz wyposażenie budynku F (sali widowiskowej) w ramach zadania pt.: Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) – Zobacz

– Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie III etapu wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych – Zobacz

– Zapytanie ofertowe „Badanie sprawozdania finansowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych za rok 2021 i 2022” – Zobacz