Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

0
340

16.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ załącznik 1a

SIWZ pdf.

Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

Wzór umowy

Część jawna załącznika nr 7 (dokumentacja projektowa wystawy i kosztorys ślepy) jest dostępna pod następującym adresem:

https://drive.google.com/open?id=1pqNLe7_GPWCLog9gqgu4uF8are6Nuzo

Część niejawna załącznika nr 7 (dokumentacja projektowa wystawy w części systemów teletechnicznych) będzie udostępniona po otrzymaniu przez zamawiającego oświadczenia.

25.07.2018

Odpowiedzi na zapytania przetargowe nr 1

Zestaw pytań nr 1 załącznik nr 10 po zmianach

03.08.2018

Odpowiedzi na zapytania przetargowe nr 2

Załącznik do zestawu odpowiedzi nr 2 . Wzór umowy

10.08.2018

Odpowiedzi na zapytania przetargowe nr 3

Załączniki:

KŚ_MZW_WYSTAWA_09_08_2018V1_PO_ODPOWIEDZIACH

21.08.2018

Informacja z otwarcia kopert

18.04.2019

Wyniki postępowania