Przetarg nieograniczony pn. WYKOŃCZENIE ORAZ WYPOSAŻENIE BUDYNKU F ( SALI WIDOWISKOWEJ) W RAMACH ZADANIA P.T.:ADAPTACJA ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE ( W ORGANIZACJI)

0
397

16.09.2020

Przetarg nieograniczony pn. WYKOŃCZENIE ORAZ WYPOSAŻENIE BUDYNKU F ( SALI WIDOWISKOWEJ) W RAMACH ZADANIA P.T.:ADAPTACJA ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE ( W ORGANIZACJI)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (word)

Jednolity Dokument Europejski Zamówienia (JEDZ/ESPD)

Załącznik nr 3 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3.1. do SIWZ – Przedmiar

Załącznik nr 3.2. Dokumentacja informacyjna Zamawiającego, która stanowiła podstawę wykonania robót budowlanych Budynku Kina Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Załącznik nr 3.3. Dokumentacja (rzuty) kina z wstępną aranżacją

Klucz publiczny do szyfrowania oferty

06.10.2020

Odpowiedź na zapytanie przetargowe nr 1

19.10.2020

Informacja z otwarcia ofert

22.10.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania