Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Muzealna Środa o SGO „Narew” | relacja

Podczas październikowej Muzealnej Środy została przybliżona działalność Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew” gen. Czesława Młota-Fijałkowskiego. To już drugie spotkanie cyklu nawiązujące do okrągłej rocznicy wybuchu II wojny światowej. O burzliwej historii związku operacyjnego opowiedział Maciej Kordas, edukator MŻW.

Wykład miał charakter przekrojowy. W ramach wprowadzenia prowadzący opisał skomplikowaną sytuację SGO od momentu powstania w marcu 1939 do wybuchu wojny. Zasygnalizował ogólne założenia polskiego planu obrony wraz z jego mocnymi i słabymi stronami.

Przypomniał też zasadnicze problemy, z jakimi spotkali się obrońcy linii Narwi i Biebrzy. Były to m.in.: braki uzbrojenia, nieukończona linia umocnień, trudności aprowizacyjne. Mimo tych przeciwności i dowództwo, i zwykli szeregowi stanęli do walki.

W zasadniczej części wystąpienia Maciej Kordas skupił się na działaniach wojskowych związku operacyjnego. W skrócie przedstawiały się one w sposób następujący. W pierwszych dniach września oddziały gen. Młota-Fijałkowskiego brały udział w licznych starciach nadgranicznych, które nie przyniosły poważniejszych konsekwencji dla całości działań wojennych.

Dopiero sforsowanie Narwi przez Niemców pod Różanem (5-7 września) zmieniło nieodwracalnie sytuację na froncie. Przerwanie obrony, które było pokłosiem chaosu decyzyjnego na szczeblu centralnym oraz braku łączności, doprowadziło do postępującego oskrzydlania SGO od południa. Sytuacja pogorszyła się po upadku stanowisk oporu w rejonie Nowogrodu i Wizny (10 września).

Wtedy wojska nieprzyjaciela zaczęły okrążać jednostki polskie od północy i wschodu. Wszystko to doprowadziło do walk w rejonie Zambrowa, Łętownicy i Andrzejewa (11-13 września). Były to ostatnie działania SGO „Narew”, jednak dla wielu jej żołnierzy szlak bojowy trwał dalej.

Ci, którzy wydostali się z kotła, weszli m.in. w skład SGO „Polesie” i pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga stoczyli pod Kockiem ostatnią bitwę kampanii.

Październikowa Muzealna Środa zbiegła się – jak podkreślił prowadzący – z 80. rocznicą rozpoczęcia ostatecznych walk Wojska Polskiego w 1939 r. Opis tego boju zakończył spotkanie.

Przypominamy, że 9 października w Muzeum Żołnierzy Wyklętych odbędzie się promocja książki Duch nasz zastąpi setki: Wybór dokumentów i relacji dotyczących działalności Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz”. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj. Zapraszamy!

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
    Skip to content