Skip to content Skip to footer

Stanisław Dydo

Ur. 23 lutego 1922 r. Od 1940 r. należał do ZWZ – AK. Był dowódcą plutonu dywersyjnego Placówki Ropczyce w Obwodzie AK Dębica. Uczestniczył w wielu akcjach bojowych, awansując do stopnia podporucznika. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozostał w konspiracji. Do 1945 r. działał w organizacji NIE,…

Czytaj więcej

Bolesław Monne

Ur. 3 II 1912 r. w Mostach Wielkich k. Żółkwi, s. Karola i Marii z d. Bratkowskiej. W 1922 ukończył szkołę powszechną w Krakowie. Maturę zdał w 1930 r. Dyplom inżyniera architekta uzyskał w 1939 r. na Politechnice Lwowskiej. W czasie okupacji sowieckiej, od stycznia 1940…

Czytaj więcej

Kpt. Antoni Wojtowicz

Ur. 25 czerwca 1920 r. w Hanaczowie. W konspiracji od 15 listopada 1939 r. Oficer informacyjny placówki SZP w Hanaczowie. Wspólnie z braćmi organizował Rejon SZP. Od początku 1943 r. był oficerem operacyjnym oddziału Kedywu I kompanii 40. pp Okręgu Lwów. Bronił ludności polskiej przed bandami…

Czytaj więcej

Władysław Cisek

Ur. 6 II 1921 r. w Radziechowie, woj. Tarnopol (ojciec Stanisław – adwokat, burmistrz Radziechowa). We wrześniu 1939 r. ochotnik w baonie saperów we Lwowie. Po kapitulacji na Węgrzech (żołnierz grupy lotniczej w Bazie AK „Liszt”). W sierpniu 1945 r. wrócił do Polski. Został studentem i…

Czytaj więcej

Antoni Wodyński

Ur. 1 VI 1924 r. w Bujakach, pow. Bielsk Podlaski. Od XI 1942 r. w strukturach AK. W 1943 r. zbiegł z transportu robotników przymusowych do Rzeszy. W V 1944 r. ukończył konspiracyjny kurs podoficerów. Od I 1944 r. do 2 VIII 1945 r. był dowódcą…

Czytaj więcej

Mjr Ludwik Marszałek

Ur. 9 sierpnia 1912 r. w Brzezinach k. Ropczyc. Był oficerem piechoty i lotnictwa WP. W kampanii wrześniowej został wzięty do niewoli niemieckiej. W październiku 1939 r. zbiegł z grupą oficerów z obozu jenieckiego w Chmielniku k. Pińczowa. Był pierwszym komendantem i organizatorem Placówki ZWZ-AK Brzeziny.…

Czytaj więcej

Mjr Paweł Witold Szredzki

Ur. 30 sierpnia 1911 r. w Płocku. Przed II wojną światową był oficerem artylerii WP. Podczas wojny obronnej 1939 r. walczył m.in. pod Skarżyskiem i Iłżą. 19 września dostał się do niewoli sowieckiej, z której zbiegł na Węgry. Od listopada 1939 r. działał w ZWZ-AK we…

Czytaj więcej

Dragan Sotirović

Ur. 5 maja 1913 r. Od 1931 r. służył w armii jugosłowiańskiej, w 1940 r. rozpoczął studia w jugosłowiańskiej Wyższej Szkole Wojennej. Uczestniczył w obronie Jugosławii. W 1942 r. dostał się do niewoli niemieckiej w Rawie Ruskiej, przeniesiony do Stryja, skąd uciekł 13 stycznia 1944 r. Nawiązał…

Czytaj więcej

Płk Anatol Sawicki

Ur. 14 X 1897 r. w Odessie. Po 1918 r. w Wojsku Polskim; walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Oficer zawodowy. Od 1929 r. żonaty z Emilią z d. Ostrowską; mieli córkę Annę. W kampanii wrześniowej 1939 r. w 28. pal; walczył pod Warszawy. Zbiegł z niewoli niemieckiej.…

Czytaj więcej

Ppłk. Franciszek Rekucki

Ur. 6 VI 1895 w m. Volosca (Istria - Słowenia). Od IX 1914 żołnierz Legionów Polskich. Od XII 1918 r. w Legii Akademickiej WP. W 5. pułku strzelców konnych walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Z niewoli niemieckiej, zbiegł 25 września. Od 1940 r. w ZWZ…

Czytaj więcej

Danuta Siedzikówna

Ur.13 IX 1928 r. w Głuszczewinie (pow. bielski). W grudniu 1943 r. zaprzysiężona w AK. 6 VI 1945 r. aresztowana wraz z pracownikami nadleśnictwa Hajnówka za współpracę z „bandami leśnymi”. W czasie transportu do siedziby bezpieki w Białymstoku odbita przez patrol 5. Wileńskiej Brygady AK. Została…

Czytaj więcej

Zdzisław Zieleń

Ur. 12 VI 1926 w Wilnie Od 1941 r. w wileńskich Szarych Szeregach, we wrześniu 1942 r. zaprzysiężony jako żołnierz AK w plutonie kadrowym Szarych Szeregów. Staż bojowy – od czerwca 1944 w 3. Wileńskiej Brygadzie AK zakończył w lipcu 1944, gdy Sowieci podstępnie rozbroili jednostki…

Czytaj więcej

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
    Skip to content