19 listopada br. w Trzebieszowie odbędzie się pogrzeb śp. chor. Antoniego Dołęgi, ps. Kulawy Antek

0
1676