Żołnierze

Żołnierze

Tadeusz Stankiewicz

Franciszek Dzięgielewski

Tadeusz Derkowski

Aleksander Fryczke

Ludwik Krawiś

Sierż. Henryk Chabiera

ppor. Witold Milwid

Danuta Siedzikówna

Stanisław Sojczyński

Florian Dutkiewicz