Uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy siedziby Muzeum

0
1919

Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) informuje, że w dniu 14 lipca o godz. 12:00 w siedzibie Muzeum przy ul. Traugutta 19 w Ostrołęce nastąpi uroczyste podpisanie umowy z firmą Budimex S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych”.

Wydarzenie to wyznacza kolejny etap na drodze tworzenia pierwszego w Polsce muzeum poświęconego historii podziemia antykomunistycznego, powołanego uchwałą Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2013, od marca 2016 działającego jako instytucja kultury współprowadzona przez Miasto Ostrołęka oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.