Skip to content Skip to footer

Deklaracja o dostępności serwisu muzeumzolnierzywykletych.pl

Muzeum Żołnierzy Wyklętych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej muzeumzolnierzywykletych.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://muzeumzolnierzywykletych.pl

Data publikacji strony internetowej: 08.02.2014.

Data ostatniej dużej aktualizacji: strona jest aktualizowana na bieżąco.

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2019 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny muzeum oraz przy wykorzystaniu dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 96,34% (link do raportu: /en/pagecheck2.0/?uuid=01fd5677-a6a0-4307-b0be-b7da757b5877).

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na maila: [email protected]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej które powinno niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Muzeum znajduje się częściowo w obiektach dawnego więzienia. Część główna obejmuje zabytkowy budynek, który jest połączony od strony północnej z salą kinową oraz dobudowaną, od strony zachodniej, parterową częścią administracyjną.

Po stronie wschodniej usytuowano, częściowo znajdujący się pod ziemią, budynek oraz dwa szklane kubiczne obiekty wystawiennicze.

Od frontu kompleks poprzedza plac wyłożony kostką brukową oraz brama, przed która znajdują się dwa wolnostojące budynki. Posiadają one podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do Muzeum dla osób niepełnosprawnych umieszczone jest po prawej stronie głównego budynku (w przedsionku łączącym zabytkową część gmachu głównego oraz parterową przybudówkę administracyjną). Jest to przeszklona winda pozwalająca na swobodną komunikację miedzy poziomami: -1, 0, 1. Na poziomie -1 zlokalizowane zostały oznaczone toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na piętrze 0 po prawej stronie znajduje się przejście komunikujące zabytkową część obiektu z przybudówką administracyjną.

Na poziomie 1, w zabytkowej części budynku głównego, umieszczono windę pozwalającą na komunikację miedzy poziomami: 0, 1, 2.

Przed budynkiem, od strony ulicy Traugutta, wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych oraz słabowidzących.

W Muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

Brak osoby posługującej się językiem migowym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tekst łatwy do czytania (ETR) – do pobrania w dokumencie WORD, do pobrania w dokumencie PDF

O MUZEUM:

Muzeum Żołnierzy Wyklętych jest nową placówką.

Jest to pierwsze muzeum opowiadające o żołnierzach walczących w konspiracji (ukryciu) po II wojnie światowej.

Przechowujemy tu zabytki, czyli stare przedmioty oraz pokazujemy je zwiedzającym.

Często stosowany jest skrót powstały z pierwszych liter Muzeum Żołnierzy Wyklętych, czyli MŻW.

ADRES:

Muzeum znajduje się w Ostrołęce przy ulicy Traugutta 19.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych

ul. Traugutta 19,

07-410 Ostrołęka.

(Zdjęcie: mapa google z oznaczoną pomarańczowym kółkiem siedzibą Muzeum)

Godziny pracy Muzeum:

Poniedziałek – nieczynne dla zwiedzających.

Od wtorku do soboty – 10.00-18.00
(ostatnie wejście na wystawę stałą o godz. 16.30)

niedziela – 10.00-16.00
(ostatnie wejście na wystawę stałą o godz. 14.30)

Muzeum Żołnierzy Wyklętych rozpoznasz po charakterystycznym wysokim słupie. Jest na nim logo Muzeum.

(Zdjęcie 1: słup i kładka przed wejściem głównym do Muzeum. Zdjęcie 2: logo Muzeum)

Muzeum ma kilka budynków położony obok siebie.

Poznasz je po tabliczkach oznaczonych literami.

Tabliczki z literami znajdują się na każdym budynku.

Tak wygląda całe Muzeum z lotu ptaka z oznaczonymi budynkami:

(Zdjęcie: kompleks budynków Muzeum Żołnierzy Wyklętych z zaznaczonymi budynkami)

Budynek C wygląda tak:

(Zdjęcie 1: widok budynku C widziany od strony kładki. Zdjęcie 2: Widok na budynek C z dziedzińca Muzeum. Po lewej stronie widoczna jest brama, wysoki słup z logo Muzeum oraz fragment budynku B)

Budynek C:

 • Znajduje się przed bramą główną Muzeum.
 • Jest w nim księgarnia, sklep muzealny oraz kasy.
 • Tu kupisz bilet na wystawy oraz pamiątki z wizyty w Muzeum.

Budynek B wygląda tak:

(Zdjęcie 1: widok budynku B od strony kładki. Zdjęcie 2: budynek B widziany z placu Muzeum. Po lewej widoczny jest fragment budynku C)

Budynek B:

 • Znajduje się przed bramą główną Muzeum.
 • Mieści on kawiarnię.
 • Tu możesz zjeść i odpocząć.
 • W budynku B są toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek A, czyli budynek główny, wygląda tak:

(Zdjęcie 1: budynek A widziany z bramy głównej)

(Zdjęcie 2: widok na wejście główne do budynku A oraz na znajdujący się po prawej stronie zdjęcia budynek E)

(Zdjęcie 3: ukazuje wejście główne do budynku A oraz na znajdujący się po lewej stronie budynek D, umieszczony częściowo pod ziemią)

Budynek A:

 • Znajduje się naprzeciwko bramy głównej Muzeum.
 • Jest to największy, dwupiętrowy budynek.
 • W budynku tym umieszczona jest wystawa stała oraz biura pracowników Muzeum.

Budynki A i E łączy szklany budynek.

Znajduje się w nim winda.

Szklany budynek łączący budynki A i E wygląda tak:

(Zdjęcie 1: widok na szklany budynek łączący budynki A i E Muzeum. Po prawej stronie widoczny ceglany budynek A oraz po lewej szary, parterowy budynek E. Zdjęcie 2: Zbliżenie na szklany łącznik mieszący wejście do windy)

Z tyłu do budynku A dobudowana została sala kinowa, która wygląda tak:

(Zdjęcie pokazuje duży, szary budynek sali kinowej. Są na nim prostokątne płytki ze szkła)

W sali kinowej:

 • Możesz obejrzeć filmy.
 • Możesz być na koncertach.

Budynek E wygląda tak:

(Zdjęcie 1: wejście do budynku E i prowadzących do niego schodków. Zdjęcie 2: widok placu przed Muzeum ze znajdującym się po prawej stronie ceglanym budynkiem A oraz umieszczonym na wprost budynkiem E)

Budynek E:

 • To część administracyjna.
 • Znajduje się po lewej stronie od budynku A.
 • Mieści się tu między innymi sekretariat Muzeum i biuro Dyrektora.

Budynek D wygląda tak:

(Zdjęcie: widok na szary, umieszczony częściowo pod ziemią budynek D od strony bramy głównej Muzeum)

Budynek D:

 • Znajduje się po prawej stronie od budynku głównego czyli oznaczonego literą A.
 • Częściowo umieszczony jest pod ziemią.
 • Na jego dachu rosną rośliny.
 • Aby do niego wejść, musisz zejść w dół.
 • Znajdziesz w nim wirtualną strzelnicę.

Spacerniak: Z tyłu budynku głównego (oznaczonego literą A) znajduje się dawny spacerniak, czyli miejsce gdzie więźniowie mogli spacerować.

Wygląda on tak:

(Zdjęcie: widok na spacerniak i fragment budynku sali kinowej, po lewej stronie. W tle widoczny mur otaczający całe Muzeum z umieszczoną w rogu, po prawej stronie, zdjęcia wieżyczką strażniczą)

O MUZEUM:

Uwaga!
W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.
We wtorki możesz obejrzeć wystawę stałą za darmo.

WYSTAWA STAŁA:

 • Obejrzysz ją zawsze, kiedy odwiedzisz Muzeum.
 • Wystawa jest multimedialna to znaczy, że zobaczysz na niej monitory i plansze, które możesz dotykać. Wyświetlane są filmy i nagrania.
 • Na wystawie zobaczysz liczne eksponaty, na przykład: mundury wojskowe, broń, zdjęcia czy plakaty.

WYSTAWY CZASOWE:

 • Wystawy czasowe organizowane są kilka razy w roku.
 • Możesz je obejrzeć tylko przez pewien czas.
 • Dokładne informacje na temat wystaw czasowych przeczytasz na stronie internetowej Muzeum.

Co jeszcze mieści się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych?

W Muzeum oprócz wystaw znajdują się:

 • Kino.
 • Sala edukacyjna.
 • Sklepik muzealny z księgarnią.
 • Kawiarnia.

Wejdź na stronę internetową Muzeum Żołnierzy Wyklętych, są na niej informacje o:

 • Godzinach otwarcia.
 • Cenach biletów.
 • Wystawach czasowych.
 • Terminach wydarzeń.
 • Lekcjach muzealnych.

Rezerwacja biletów:

Jeśli chcesz zarezerwować bilety zadzwoń pod numer:
tel. (+48) 510 139 061
lub napisz wiadomość na adres email:
[email protected]

Kto może udzielić Ci informacji o Muzeum Żołnierzy Wyklętych?

Informacji o Muzeum Żołnierzy Wyklętych mogą Ci udzielić nasi pracownicy.

Jeżeli potrzebujesz informacji, możesz zadzwonić pod numer:
tel. (+48) 510 139 061 albo (+48) 512 959 347

lub napisać na adres email:
[email protected]
[email protected]

Ostatnia aktualizacja: 05.04.2022

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
  Skip to content