Zapytanie ofertowe „Badanie sprawozdania finansowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych za rok 2021 i 2022”

0
139

19.10.2021

Zapytanie ofertowe „Badanie sprawozdania finansowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych za rok 2021 i 2022”

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Oświadczenie RODO

17.11.2021

Pismo do Muzeum informujące o wyborze biegłego rewidenta

19.11.2021

Ogłoszenie o zamówieniu usługi ochrona fizyczna obiektu i mienia Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia