Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami. Przedłużenie terminu składania ofert