Ochrona fizyczna obiektu i mienia Muzeum Żołnierzy Wyklętych - informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia