Pismo do Muzeum informujące o wyborze biegłego rewidenta