Oficerowie IV batalionu 77 pp AK, od lewej - ppor. Wojciech Stypuła, ps.Bartek, ppor. Jerzy Bokłażec, ps.Pazurkiewicz.

Oficerowie IV batalionu 77 pp AK, od lewej – ppor. Wojciech Stypuła, ps.Bartek, ppor. Jerzy Bokłażec, ps.Pazurkiewicz.