Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój” (z lewej) przed frontem oddziału