Specjalista ds. inwentaryzacji i opracowywania zbiorów

 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. inwentaryzacji i opracowywania zbiorów

 

Miejsce pracy: Ostrołęka

Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2018

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę

Ogłoszono dnia:15 czerwca 2018

Termin składania dokumentów:13 lipca 2018

Nr ogłoszenia: 03/2018

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe humanistyczne – historia, archiwistyka, ochrona dóbr kultury lub kierunki pokrewne,
 • udokumentowane, przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie inwentaryzowania zbiorów w instytucji kultury lub instytucji o charakterze naukowym,
 • znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów, ewidencjonowaniem i przechowywaniem zbiorów,
 • doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji ewidencyjnej zbiorów oraz dokumentacji dotyczącej zakupów, darów, depozytów,
 • doświadczenie w pracy z elektronicznymi inwentarzami oraz bazami danych zbiorów,
 • znajomość programów komputerowych do ewidencji zbiorów i ruchu muzealiów,
 • systematyczność, skrupulatność, bardzo dobra organizacja własnej pracy,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • zainteresowanie historią XX wieku,
 • mile widziane podyplomowe studia muzealnicze,
 • mile widziana znajomość języków rosyjskiego i niemieckiego.
 • prawo jazdy kategorii B.

 

Podstawowe obowiązki:

 • koordynowanie przyjęć darowizn i depozytów oraz zakupów muzealiów,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej: darowizn, depozytów, zakupów muzealiów (m.in. sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, umów darowizny i użyczenia),
 • ewidencjonowanie zbiorów muzealnych, zakładanie i opracowywanie kart inwentarzowych, tworzenie bazy danych dotyczących zbiorów Muzeum,
 • opracowanie merytoryczne zbiorów, prowadzenie kwerend oraz przygotowywanie informacji o muzealiach,
 • organizacja wewnętrzna magazynów zbiorów, sprawowanie opieki na całością zbiorów muzealnych,
 • sprawowanie stałego nadzoru nad stanem i warunkami przechowywania muzealiów,
 • koordynacja digitalizacji zbiorów oraz nadzór nad dokumentacją wizualną zbiorów,
 • współpraca w zakresie tworzenia ekspozycji stałej i wystaw czasowych,
 • współpraca w zakresie poszukiwań oraz promocji zbiorów Muzeum.

 

Wymagane dokumenty :

 1. CV,
 2. List motywacyjny,

 

Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

 • osobiście – w biurze Muzeum przy ul. Psarskiego 17, 07-410 Ostrołęka (budynek Żłobka Miejskiego, parter, na prawo za głównym wejściem),
 • pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji),
  Psarskiego 17, 07-410 Ostrołęka,
 • pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum.

 

Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z siedzibą przy ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka „

 

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

 

Uprzejmie informujemy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z siedzibą przy ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka.
2. Nasze dane kontaktowe to: [email protected], adres korespondencyjny: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z siedzibą przy ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 • Uprawnione organy publiczne,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 1. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.
  7. Informujemy o przysługującym Panu/Pani prawie do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawa do przenoszenia danych,
 • prawa do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO (pkt 2).
8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.