Przedstawiciele Kurpiowskiej Grupy Historycznej „Ostoya” w ramach akcji przed pomnikiem poświęconym poległym żołnierzom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Dudach Puszczańskich

Przedstawiciele Kurpiowskiej Grupy Historycznej „Ostoya” w ramach akcji przed pomnikiem poświęconym poległym żołnierzom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Dudach Puszczańskich

Przedstawiciele Kurpiowskiej Grupy Historycznej „Ostoya” w ramach akcji przed pomnikiem poświęconym poległym żołnierzom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Dudach Puszczańskich