Przetarg nieograniczony pn. Wykończenie oraz wyposażenie budynku F (sali widowiskowej) w ramach zadania pt.: Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

0
385

31.12.2020

Przetarg nieograniczony pn. Wykończenie oraz wyposażenie budynku F (sali widowiskowej) w ramach zadania pt.: Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia word.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) pdf.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) word.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3.1 do SIWZ – Przedmiar prac, dostaw itp.

Załącznik nr 3.2. Dokumentacja Informacyjna Zamawiającego, która stanowiła podstawę robót budowlanych budynku Kina Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Załącznik 3.3. Dokumentacja (rzuty) kina ze wstępną aranżacją.

07.01.2021

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3.1. do SIWZ – Przedmiar prac, dostaw itp.

Załącznik nr 3.2. do SIWZ. Dokumentacja Informacyjna Zamawiającego, która stanowiła podstawę robót budowlanych budynku Kina Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Załącznik nr 3.3. Dokumentacja (rzuty) kina ze wstępną aranżacją

Załączniki 1,4,5,6,7,8,9,10 do SIWZ word

27.01.2021

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i treści ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Aktualizacja z dnia 27 stycznia 2021 r.

Załączniki 1,4,5,6,7,8,9,10

02.02.2021

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami

12.02.2021

Zmiana treści SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu

15.02.2021

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ aktualizacja z dnia 15 lutego 2021 r.

Załączniki, 1, 4-10

16.03.2021

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i treści ogłoszenia o zamówieniu

17.03.2021

Rysunek MZW sala audiowizualna

24.03.2021

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami

F sala audiowizualna

31.03.2021

Informacja z otwarcia ofert

21.04.2021

Informacja o wyniku postępowania