Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych”.

0
1735

Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf (288 pobrań)
Specyfikacja-istotnych-warunków-zamówienia.-Część-1.pdf (531 pobrań)
Załączniki-do-wypełnienia.doc (302 pobrania)
Część-II-SIWZ-wzór-umowy-16.03.2017.pdf (297 pobrań)
Część-III-SIWZ-Opis-przedmotu-zamówienia-16.03.2017.pdf (392 pobrania)

Aktualizacja 20.04.2017 r.

Zmiana-nr-1-treści-SIWZ.pdf (23 pobrania)
Część-II-SIWZ-wzór-umowy-po-zminach-_11.04.2017.doc (16 pobrań)

Odpowiedzi na zapytania przetargowe

Odpowiedź-na-zapytanie-przetargowe-nr1.pdf (261 pobrań)

Pytania-odpowiedzi-seria-Nr1.docx (26 pobrań)
Pytania-odpowiedzi-seria-Nr-2.doc (27 pobrań)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.04.2017 r. omyłkowo zostały zamieszczone dokumenty dotyczące zmiany nr 1 treści SIWZ, wzoru umowy części II SIWZ oraz odpowiedzi na pytania seria Nr 1 i seria Nr 2.

W najbliższym czasie Zamawiający opublikuje właściwe odpowiedzi na pytania oraz dokona niezbędnej aktualizacji dokumentów dot. przetargu.

Aktualizacja 21.04.2017 r. 

Zmiana-SIWZ-zmiana-nr-1-21.04.2017-r..docx (160 pobrań)

Aktualizacja 24.04.2017 r. 

Odpowiedzi-na-pytania-do-SIWZ-z-dnia-24.04.2017-r..pdf (153 pobrania)

Załączniki:
Część-II-SIWZ-wzór-umowy-po-zmianach-24.04.2017_r..pdf (124 pobrania)
Skorygowany rysunek E.02
bud.-F_E02_rzut_pietra_z-sufitem.pdf (103 pobrania)

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 25.04.2017 r.
2017-OJS080-153725-pl.pdf (167 pobrań)

Aktualizacja 28.04.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania przetargowe

Odpowiedzi-na-pytania-do-SIWZ-z-dnia-28.04.2016-r.pdf (165 pobrań)

Załączniki do pobrania

Uzupełnienie dokumentacji

Aktualizacja 11.05.2017 r. 

Odpowiedzi na zapytania przetargowe. Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi-na-pytania.-Modyfikacje-SIWZ.pdf (175 pobrań)

Lista materiałowa

Zestawienia-stali_bud_AEF_00-3.pdf (91 pobrań)

 

19.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych”

Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf (232 pobrania)

16.06.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf (189 pobrań)