Mieczysław Zajewski 3 - u góry po prawj jako uczeń szkoły średniej w Wilnie 19434r. oraz ojciec Henryk Zajewski u dołu po prawej

Mieczysław Zajewski 3 – u góry po prawj jako uczeń szkoły średniej w Wilnie 19434r. oraz ojciec Henryk Zajewski u dołu po prawej