Numizmaty

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce wydaje serię numizmatyczną z wizerunkami Żołnierzy Wyklętych. Numizmaty bite są w mosiądzu i srebrze. Dotychczas powstały monety dedykowane Danucie Siedzikównie ps. Inka, rtm. Witoldowi Pileckiemu, płk. Łukaszowi Cieplińskiemu ps. Pług, gen. Augustowi Fieldorfowi ps. Nil oraz Marianowi Bernaciakowi, ps. Orlik.

Bohaterowie na numizmatach