Numizmaty przedstawiające Augusta Fieldorfa, Witolda Pileckiego i Danutę Siedzikównę

Numizmaty przedstawiające Augusta Fieldorfa, Witolda Pileckiego i Danutę Siedzikównę