Pamięci majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

Pamięci majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”