Prezydent Lech Kaczyñski sk³ada kwiaty pod pomnikiem

Prezydent Lech Kaczyñski sk³ada kwiaty pod pomnikiem