7 stycznia 1947 r. Katowice | Zbigniew Kutermacha „Czarny”

  0
  4547

  Został zamordowany Zbigniew Kutermacha „Czarny” – komendant Powiatu KWP Gliwice.
  Zbigniew Kutermacha był żołnierzem AK w Radomsku od 1943 r. Najprawdopodobniej pod koniec 1945 r., jako student Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nawiązał współpracę, dzięki dawnym kontaktom z AK, z członkami Okręgu Śląskiego Konspiracyjnego Wojska Polskiego.
  W wyniku spotkania z dowództwem Okręgu (m.in. z Gerhardem Szczurkiem „Ergiem”) przystąpił do organizowania Komendy Powiatowej KWP „Kuźnia” (pow. gliwicki), która w marcu 1946 r. weszła w skład Okręgu Śląskiego KWP. Zorganizował siatkę wywiadowczą, działającą w KP MO w Gliwicach oraz PUBP w Gliwicach. Zajmował się również rozprowadzaniem ulotek. Aresztowany 11 VI 1946 r. w Częstochowie, prawdopodobnie po decyzji aresztowanego Szczurka o dekonspiracji Okręgu. Na początku śledztwa przetrzymywany w WUBP w Łodzi, później przekazano WUBP w Katowicach.
  Został skazany 23 X 1946 r. w Katowicach. Zarzucano mu, że: „[…] biorąc udział w nielegalnej organizacji „K.W.P. Bory” usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego […] gromadził środki do walki […] zbierał i przekazywał informacje stanowiące tajemnicę wojskową […] sporządzał i rozpowszechniał pisma nawołujące do obalenia i osłabienia władzy […] nakłonił do dokonania napadu rabunkowego […] przechowywał bez zezwolenia pistolet […] wysyłał do członków tych rad [Miejskiej i Powiatowej] listy ostrzegawcze z groźbą natychmiastowej likwidacji.”

  oprac. M. Gruszczyński
  foto: noworadomsk.pl