22.X.1946 | w Zabrzu wpada płk Franciszek Niepokólczycki

    0
    6122

    22 X 1946 r. w Zabrzu został aresztowany przez MBP Prezes II ZG WiN płk Franciszek Niepokólczycki.

    Podczas śledztwa próbowano zwerbować go do współpracy –  obiecywano natychmiastowe zwolnienie,  awans generalski, Krzyż Grunwaldu – usłyszano w odpowiedzi, krótkie a stanowcze „nie!”.

    Skazany 10 IX 1947 r. na karę śmierci. Później karę zamieniono na dożywotnie więzienie. Prawdopodobnie przyczyną była chęć wykorzystania Pułkownika w dalszych rozgrywkach z PSL. Nie można pominąć głosów mówiących, że śmierci uniknął głównie  z powodu szacunku, jakim darzyła go grupa komunistów żydowskich w aparacie bezpieki, za Jego udział  w obronie ludności żydowskiej podczas powstania w getcie warszawskim.