16.I.1947 Brzuza (pow. Węgrów) | por. Hieronim Piotrowski „Jur”

  0
  6596

  Był żołnierzem Września 1939 r. Uniknął niewoli i już jesienią 1939 r. włączył się do wileńskiej konspiracji.

  Od 1944 r. w partyzantce. Najpierw służba w 3.Brygadzie Wileńskiej AK a następnie w Oddziale Rozpoznawczym Komendanta Okręgu; był tam dowódcą patrolu kawalerii.

  W czasie Operacji „Ostra Brama” osłaniał punkt dowodzenia Komendanta Okręgu Wileńskiego AK – Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”.

  Po rozbrojeniu oddziałów polskich przez Sowietów kontynuował działalność konspiracyjną. Walczył w samoobronie przeciw NKWD. Rejonem jego działania była Puszcza Nalibocka.

  Po klęsce pod Rawinami (9 II 1945 r.) jako jedyny wyprowadził zwarty pododdział z pola walki. Po przekroczeniu tzw. linii Curzona zameldował się w Komendzie Okręgu Białystok AK/AKO.

  Pełnił funkcję dowódcy oddziałów samoobrony w Inspektoracie Białystok AK/AKO. We wrzesniu 1945r., po powstaniu WiN, został Prezesem (komendantem) Obwodu Sokółka – Białystok WiN.

  Mimo niezwykle trudnych warunków wywiązywał się powierzonych mu obowiązków organizacyjnych i bojowych.

  W wyniku intryg, osób zazdrosnych o jego sukcesy i autorytet, został pozbawiony funkcji i przeniesiony do Obwodu Ostrów Maz. Tam dowodził, na początku oddziałami partyzantki a potem objął funkcję Prezesa Obwodu. Dzięki niemu lokalna struktura WiN powiększyła teren swojego działania na sąsiednie tereny a jego podkomendni wykonali wiele udanych akcji przeciw siłom komunistycznym.

  16 stycznia 1947 w walce z grupą operacyjną UB/KBW zginął por. Hieronim Piotrowski „Jur”, „Mohort” – Prezes Obwodu WiN Ostrów Mazowiecka. Zginął zaskoczony przez Grupę Operacyjną UB/KBW na kwaterze, na której dochodził do siebie po długiej i ciężkiej chorobie.

  Ciało por. Hieronima Piotrowskiego zostało zabrane do PUBP w Węgrowie. Miejsce pochówku pozostaje nieznane.

  oprac. Michał Gruszczyński