15.I.1946 Chorzele (pow. Przasnysz) | kpt. Zbigniew Kulesza „Młot”

  0
  7270

  Oddział NZW chor. Józefa Kozłowskiego „Lasa” – pod osobistą komendą kpt. Zbigniewa Kuleszy „Młota” – rozbił palcówkę UB i posterunek MO. W czasie akcji zginęło 3 funkcjonariuszy UB: Czesław Popielak, Czesław Szula i Bolesław Stojanowski. Zdobyto: 3 rkm, 3 PPSz, 4 kb.

  kulesza_1

  Następnie partyzanci rozbroili grupę operacyjną KP MO, która przybyła z Przasnysza.
  W tym samym dniu patrol PAS (Pogotowia Akcji Specjalnej) obwodu kpt. „Młota” rozbroił posterunek MO w Zarębach (pow. Przasnysz). Milicjantom zabrano broń i mundury.

  kulesza_2

  Co do akcji w Chorzelach – w „Polegli w walce o władzę ludową” – akcja jest datowana na 13 stycznia a Popielak występuje jako Popiołek, Szula jako Szulc. Brak jest Stojanowskiego.

  oprac: Michał Gruszczyński