Ppor. Anatol Radziwonik „Olech” – twórca i dowódca połączonych obwodów Szczuczyn – Lida

Ppor. Anatol Radziwonik „Olech” – twórca i dowódca połączonych obwodów Szczuczyn – Lida