Oddział „Olecha” podczas ćwiczeń w terenie, 1945 r. (klęczy z wyciągniętą ręką „Olech”)

Oddział „Olecha” podczas ćwiczeń w terenie, 1945 r. (klęczy z wyciągniętą ręką „Olech”)