11.XI.1948 | Kulbaczyn (pow. Szczuczyn)

    0
    4212
    Oddział „Olecha” podczas ćwiczeń w terenie, 1945 r. (klęczy z wyciągniętą ręką „Olech”)

    W dzień jak ten… grupa ppor. Anatola Radziwonika ps. „Olech”, spalił wzorcowy kołchoz im. Stalina i rozbił wojskowy posterunek ochronny.

    zdjęcia ze zbiorów:Kazmierza Krajewskiego