Zbiornik z wapnem odkryty między spacerniakiem nr 1 a nowopowstającym budynkiem E

Zbiornik z wapnem odkryty między spacerniakiem nr 1 a nowopowstającym budynkiem E