Grupa żołnierzy 1 i 2 kompanii IV batalionu 77 pp AK. Pierwszy z prawej stoi ppor. Jerzy Bokłażec, ps.Pazurkiewicz