1. St._Grabowski_Wiarus_muzeumzolnierzywykletych.pl

1. St._Grabowski_Wiarus_muzeumzolnierzywykletych.pl

NN pozoruje opatrywanie „Wiarusa”.