Dostępność architektoniczna

Uwaga! Ze względu na prowadzone prace nad wystawą stałą Muzeum nie jest dostępne dla zwiedzających. Z powyższych powodów udostępniona została część administracyjna oraz węzły sanitarne.

Siedziba Muzeum znajduje się częściowo w obiektach dawnego więzienia. Część główna obejmuje zabytkowy budynek, który jest połączony od strony północnej z salą kinową oraz dobudowaną, od strony zachodniej, parterową częścią administracyjną.

Po stronie wschodniej usytuowano, częściowo znajdujący się pod ziemią, budynek oraz dwa szklane kubiczne obiekty wystawiennicze.

Od frontu kompleks poprzedza plac wyłożony kostką brukową oraz brama, przed która znajdują się dwa wolnostojące budynki. Posiadają one podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do Muzeum dla osób niepełnosprawnych umieszczone jest po prawej stronie głównego budynku (w przedsionku łączącym zabytkową część gmachu głównego oraz parterową przybudówkę administracyjną). Jest to przeszklona winda pozwalająca na swobodną komunikację miedzy poziomami: -1, 0, 1. Na poziomie -1 zlokalizowane zostały oznaczone toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na piętrze 0 po prawej stronie znajduje się przejście komunikujące zabytkową część obiektu z przybudówką administracyjną.

Na poziomie 1, w zabytkowej części budynku głównego, umieszczono windę pozwalającą na komunikację miedzy poziomami: 0, 1, 2.

Przed budynkiem, od strony ulicy Traugutta, wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych oraz słabowidzących.

W Muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

Brak osoby posługującej się językiem migowym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.