Prof. historii,  absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2000–2005 pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, od 2006 roku naczelnik wrocławskiego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN, członek redakcji słownika biograficznego „Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956” (redaktor naukowy znajdującego się w druku tomu III). Specjalizuje się w najnowszych dziejach Polski, szczególnie historii podziemia niepodległościowego oraz działalności komunistycznych służb bezpieczeństwa.
Autor książek:
– Major Ludwik Marszałek „Zbroja”. Żołnierz Polski Podziemnej (wydanej w 1999);
– W celi śmierci (1999);
– Konspiracja dolnośląska AK-WiN. Leksykon (2000);
– Ludzie podziemia AK-WiN w Polsce południowo-zachodniej 1945–1948 (2003–2004), t. I–II;
– O Polskę Wolną i Niezawisłą (2005);
– „Jurandowcy”. Powstańcy wileńscy roku 1944  (2005).
Również współautor m.in. prac:
– Rozpracowanie i likwidacja Rzeszowskiego Wydziału WiN w dokumentach UB (2001);
– Grudzień ’70 poza Wybrzeżem w dokumentach aparatu władzy (Wrocław 2000);
– Drogi do niepodległości 1944–1955/1980–1989 (Wrocław 2001).
– Twarze wrocławskiej Bezpieki. Informator personalny UB i SB we Wrocławiu.