Historyk, publicysta, znawca powojennego Podziemia Niepodległościowego