Skip to content Skip to footer

Ludwik Augustyniak

Ur. 7 XII 1898 r. w Żbikach, pow. Jarocin. Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim i w walce o granice państwa polskiego. Został zawodowym żołnierzem. Służył m. in. w 62 pułku piechoty w Bydgoszczy i w Dowództwie Okręgu Korpusu VIII w Toruniu. W 1939 r. brał udział w…

Czytaj więcej

Stanisław Dydo

Ur. 23 lutego 1922 r. Od 1940 r. należał do ZWZ – AK. Był dowódcą plutonu dywersyjnego Placówki Ropczyce w Obwodzie AK Dębica. Uczestniczył w wielu akcjach bojowych, awansując do stopnia podporucznika. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozostał w konspiracji. Do 1945 r. działał w organizacji NIE,…

Czytaj więcej

Bolesław Monne

Ur. 3 II 1912 r. w Mostach Wielkich k. Żółkwi, s. Karola i Marii z d. Bratkowskiej. W 1922 ukończył szkołę powszechną w Krakowie. Maturę zdał w 1930 r. Dyplom inżyniera architekta uzyskał w 1939 r. na Politechnice Lwowskiej. W czasie okupacji sowieckiej, od stycznia 1940…

Czytaj więcej

Kpt. Antoni Wojtowicz

Ur. 25 czerwca 1920 r. w Hanaczowie. W konspiracji od 15 listopada 1939 r. Oficer informacyjny placówki SZP w Hanaczowie. Wspólnie z braćmi organizował Rejon SZP. Od początku 1943 r. był oficerem operacyjnym oddziału Kedywu I kompanii 40. pp Okręgu Lwów. Bronił ludności polskiej przed bandami…

Czytaj więcej

Władysław Cisek

Ur. 6 II 1921 r. w Radziechowie, woj. Tarnopol (ojciec Stanisław – adwokat, burmistrz Radziechowa). We wrześniu 1939 r. ochotnik w baonie saperów we Lwowie. Po kapitulacji na Węgrzech (żołnierz grupy lotniczej w Bazie AK „Liszt”). W sierpniu 1945 r. wrócił do Polski. Został studentem i…

Czytaj więcej

Antoni Wodyński

Ur. 1 VI 1924 r. w Bujakach, pow. Bielsk Podlaski. Od XI 1942 r. w strukturach AK. W 1943 r. zbiegł z transportu robotników przymusowych do Rzeszy. W V 1944 r. ukończył konspiracyjny kurs podoficerów. Od I 1944 r. do 2 VIII 1945 r. był dowódcą…

Czytaj więcej

Mjr Ludwik Marszałek

Ur. 9 sierpnia 1912 r. w Brzezinach k. Ropczyc. Był oficerem piechoty i lotnictwa WP. W kampanii wrześniowej został wzięty do niewoli niemieckiej. W październiku 1939 r. zbiegł z grupą oficerów z obozu jenieckiego w Chmielniku k. Pińczowa. Był pierwszym komendantem i organizatorem Placówki ZWZ-AK Brzeziny.…

Czytaj więcej

Mjr Paweł Witold Szredzki

Ur. 30 sierpnia 1911 r. w Płocku. Przed II wojną światową był oficerem artylerii WP. Podczas wojny obronnej 1939 r. walczył m.in. pod Skarżyskiem i Iłżą. 19 września dostał się do niewoli sowieckiej, z której zbiegł na Węgry. Od listopada 1939 r. działał w ZWZ-AK we…

Czytaj więcej

Dragan Sotirović

Ur. 5 maja 1913 r. Od 1931 r. służył w armii jugosłowiańskiej, w 1940 r. rozpoczął studia w jugosłowiańskiej Wyższej Szkole Wojennej. Uczestniczył w obronie Jugosławii. W 1942 r. dostał się do niewoli niemieckiej w Rawie Ruskiej, przeniesiony do Stryja, skąd uciekł 13 stycznia 1944 r. Nawiązał…

Czytaj więcej

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
    Skip to content