Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zmiana na stanowisku dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1 maja 2024 r. obowiązki Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce pełni Jacek Karczewski. Powołanie na stanowisko 30 kwietnia wręczył podsekretarz stanu w MKiDN Andrzej Wyrobiec.

Jacek Karczewski urodził się w 1974 r. w Ostrołęce. Jest historykiem, regionalistą, działaczem społecznym, autorem publikacji, wystaw oraz projektów kulturalnych i edukacyjnych.

Specjalizuje się w XX-wiecznej historii Ostrołęki i północnego Mazowsza. Kierował MŻW w latach 2013-2019 na etapie organizacji muzeum jako miejskiej, a następnie współprowadzonej przez MKiDN instytucji kultury.

W latach 2017-2019 sprawował nadzór nad przebudową i rozbudową kompleksu dawnego aresztu śledczego w Ostrołęce do celów muzealnych.

W ostatnich latach pracował w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, m.in. jako kierownik Oddziału Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej w Biurze Wojewody oraz Pełnomocnik Wojewody do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Do zadań p.o. Dyrektora będzie należało poszerzenie działalności programowej Muzeum o projekty upowszechniające wielowymiarową, lokalną historię i dziedzictwo.

Planowane jest również nawiązanie sieci współpracy z lokalnymi samorządami na rzecz rozwijania potencjału kulturotwórczego i turystycznego Ostrołęki i ziemi ostrołęckiej, z wykorzystaniem zasobów Muzeum.

Fot. MKiDN

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
    Skip to content