Część-II-SIWZ-wzór-umowy-po-zmianach-24.04.2017_r..pdf (107 pobrań)

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych”.

Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf (273 pobrania)
Specyfikacja-istotnych-warunków-zamówienia.-Część-1.pdf (515 pobrań)
Załączniki-do-wypełnienia.doc (288 pobrań)
Część-II-SIWZ-wzór-umowy-16.03.2017.pdf (286 pobrań)
Część-III-SIWZ-Opis-przedmotu-zamówienia-16.03.2017.pdf (378 pobrań)

Aktualizacja 20.04.2017 r.

Zmiana-nr-1-treści-SIWZ.pdf (23 pobrania)
Część-II-SIWZ-wzór-umowy-po-zminach-_11.04.2017.doc (16 pobrań)

Odpowiedzi na zapytania przetargowe

Odpowiedź-na-zapytanie-przetargowe-nr1.pdf (246 pobrań)

Pytania-odpowiedzi-seria-Nr1.docx (26 pobrań)
Pytania-odpowiedzi-seria-Nr-2.doc (27 pobrań)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.04.2017 r. omyłkowo zostały zamieszczone dokumenty dotyczące zmiany nr 1 treści SIWZ, wzoru umowy części II SIWZ oraz odpowiedzi na pytania seria Nr 1 i seria Nr 2.

W najbliższym czasie Zamawiający opublikuje właściwe odpowiedzi na pytania oraz dokona niezbędnej aktualizacji dokumentów dot. przetargu.

Aktualizacja 21.04.2017 r. 

Zmiana-SIWZ-zmiana-nr-1-21.04.2017-r..docx (145 pobrań)

Aktualizacja 24.04.2017 r. 

Odpowiedzi-na-pytania-do-SIWZ-z-dnia-24.04.2017-r..pdf (140 pobrań)

Załączniki:
Część-II-SIWZ-wzór-umowy-po-zmianach-24.04.2017_r..pdf (107 pobrań)
Skorygowany rysunek E.02
bud.-F_E02_rzut_pietra_z-sufitem.pdf (89 pobrań)

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 25.04.2017 r.
2017-OJS080-153725-pl.pdf (152 pobrania)

Aktualizacja 28.04.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania przetargowe

Odpowiedzi-na-pytania-do-SIWZ-z-dnia-28.04.2016-r.pdf (149 pobrań)

Załączniki do pobrania

Uzupełnienie dokumentacji

Aktualizacja 11.05.2017 r. 

Odpowiedzi na zapytania przetargowe. Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi-na-pytania.-Modyfikacje-SIWZ.pdf (160 pobrań)

Lista materiałowa

Zestawienia-stali_bud_AEF_00-3.pdf (76 pobrań)

 

19.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych”

Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf (218 pobrań)

16.06.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf (175 pobrań)

 

 

 


Dokumentacja projektowa do pobrania

Link 1 (serwer Google Drive, folder an dysku zdalnym):

Pobierz z Google Drive

Link 2 (serwer zewnętrzy WeTransfer, pojedynczy plik):

Pobierz z WeTransfer


– Konkurs na opracowanie koncepcji scenariusza i koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej – Zobacz

– Świadczenie usługi zastępstwa inwestycyjnego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 – Zobacz