Osoba odpowiedzialna:
Jerzy Kurstak
jerzykurstak@muzeumzolnierzywykletych.pl