Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konferencja „Wojna trwa – walka Żołnierzy Niezłomnych o wolną Polskę”

W piątek 4 marca w naszym Muzeum odbyła się konferencja naukowa „Wojna trwa – walka Żołnierzy Niezłomnych o wolną Polskę”. O genezie i motywach walki z reżimem komunistycznym w kraju oraz na północnym Mazowszu mówili dr Tomasz Łabuszewski i prof. Wiesław Jan Wysocki.

Wszystkich powitał dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych- Janusz Kotowski.

Jako pierwszy zabrał głos naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Warszawie dr Tomasz Łabuszewski. Mówił o losach partyzantów podziemia antykomunistycznego na północnym Mazowszu  od momentu  przygotowań do akcji „Burza”.

Przedstawił ośrodki walki z komunistami: lokalne w ramach samoobrony społecznej (grupy ROAK) , narodowe (NSZ i NZW) i poakowskie (DSZ, WiN). Każdy z tych nurtów prowadził działalność wywiadowczą, zbrojną i propagandową.

Omawiając pierwszą z nich, dr Łabuszewski przybliżył postać Stefana Szmakfefera, byłego komendanta ZWZ-AK, któremu udało się stworzyć szlak przerzutowy uczestników konspiracji antykomunistycznej z Mazowsza na Wybrzeże oraz na zachód Europy.

Słuchacze mogli się również dowiedzieć jak wyglądała walka na terenach Kurpiowszczyzny, mogli poznać historię XVI  Okręgu NZW „Mazowsze” stworzonego przez Zbigniewa Kuleszę „Młota”.

– Konspiracja mazowiecko-kurpiowska wyraźnie pokazuje, że mamy do czynienia z prawdziwą chłopską irredentą, to jest chłopska Wandea. 90% konspiratorów to są chłopi – podsumował dr Łabuszewski.

Historyk, nauczyciel akademicki i prezes Zarządu Instytutu Józefa Piłsudskiego prof. Wysocki opowiedział o stratach polskiej ludności podczas II wojny podkreślając, że może ona wynosić nawet 9 mln.

Mówił o przekształceniu Armii Krajowej, która kontynuowała działalność wcześniejszych struktur, oraz o procesie jej rozformowania, ale nie zaprzestania walki z komunistycznym reżimem.

Zgromadzeni na sali usłyszeli, że polski duch wolności i walka z okupantami była silnie związana z chrześcijańskimi korzeniami. Polska nie odzyskała wolności w maju 1945 r., ale była nadal ciemiężona przez obce wojska ZSRS.

Tematem wykładu było też tworzenie państwa podziemnego wzorowanego m.in. na doświadczeniach Powstania Styczniowego. Zostały również poruszone wątki nurtów ogólnopolskich podziemia antykomunistycznego i ich zwalczanie przez aparat  bezpieczeństwa.

Mówiąc o motywach walki Żołnierzy Wyklętych, prelegent przytoczył  słowa prof. H. Elzenberga

– „Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, lecz wartościami, w obronie których walka została podjęta.”

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i liczne przybycie.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
    Skip to content